VALENTÍNSKA HVIEZDA

Prehoz na manželskú posteľ - rozmer 206,5 x 206,5 cm

Z akých častí sa skladá tento vzor?
1. LONE STAR - centrálny motív - stredová hviezda
2. pás látok dvoch farieb
3. JEDNODUCHÁ HVIEZDA - 24 kusov
4. pás látok dvoch farieb
5. ŠTVORCE - 168 kusov
6. LEM

Pri rezaní látok som si zapisovala spotrebu, dúfam, že som na žiaden údaj nezabudla :)
SPOTREBA:
Látky:
Béžová - DQS- Beige - 102 - 110 cm
Svetlá hnedá - DQS-BROWN - 314 - 200 cm
Stredná hnedá - TOSCANA - NUTMEG - 180 cm
Tmavá hnedá - DQS-BROWN - 310 - 180 cm
Svetlá ružová - TOSCANA - COTTON CANDY - 60 cm
Stredná ružová - DQBD-PINK - 406 - 70 cm
Tmavá ružová - DQS-PINK - 403 - 60 cm
Nite AMANN - BELFIL´S 120:
Béžová - 0778
Nite AMANN - ISACORD 40:
Béžová - 0651
Svetlá hnedá - 1133
Stredná hnedá - 1055
Tmavá hnedá - 1876
Svetlá ružová - 2363
Tmavá ružová - 2241

NÁVOD:
Ukážeme si celý postup, ako ušiť jednotlivé bloky.
LONE STAR 
Začíname rezaním látok a postup si ukážeme v krokoch podľa očíslovaných obrázkov.
1. krok - narežeme si pásy - všetky na šírku 7,25 cm a dĺžka bude 66 cm
2. krok - pásy si na jednej strane orežeme na 45° - zošijeme vždy dva z jednej strany orezané pásy k sebe
3. krok - takto prišívame zrezané pásy - sú otočené k sebe lícom k lícu - nezabúdame po prišití pásy zažehliť
4. krok - máme prišité a zažehlené dva pásy a vyznačíme si čiary, na ktorých budeme rezať - v tomto prípade 7,25 cm v 45°uhle - či rovnobežne s okrajom
5. krok - máme nakreslené čiary a prerežeme látky po čiarach
6. krok - máme vyrezané prvé časti ... to isté urobíme aj pri ostatných pásoch ... 
Na pevnú podložku si poukladáme jednotlivé zošité časti - dvojice tak, ako ich budeme zošívať.
Pri zošívaní postupujeme podľa ďalšieho obrázku v krokoch 1 - 4. 
1. krok - najskôr k sebe prišijeme jednotlivé cípiky - máme zošité všetky dvojice a teraz ich postupne pospájame
2. krok - prišijeme 2 cípiky a teda 2 dvojice k sebe a tým máme vzor rozdelený už iba na 4 časti
3. krok - prišijeme 2 vrchné a 2 spodné časti k sebe a hviezda je takmer spojená - už iba jeden šev a máme ju 
4. krok - výkrik: huráááááá !!! 😊

... už len vyplniť voľné miesta po okrajoch hviezdy Lone Star látkou, aby bola vsadená do štvorca 
Na vyplnenie týchto miest budeme potrebovať 4 štvorce a 4 trojuholníky. 
Pre istotu vždy vyrežeme o kúsok väčšie, aby sme neoľutovali, že nám chýba pár milimetrov. A preto si vyrežeme 6 štvorcov s rozmerom 20 x 20 cm - dva z nich prerežeme po diagonále a tak dosiahneme presne to, čo sme potrebovali - 4 štvorce a 4 trojuholníky.

Začneme prišívať jeden roh - prvý štvorec k hviezde Lone Star.
1. krok - jednotlivé časti si rozložíme tak, ako ich budeme prišívať.
2. krok - začneme jedným rohom.
3. krok - štvorec priložíme lícom k lícu k jednej strane cípiku a prišijeme - viď obrázok prerušovaná čiara a zažehlíme.
4. krok - cípik prehneme, štvorec vytočíme k druhému cípiku a prišijeme k nemu - viď obrázok prerušovaná čiara a zažehlíme.
Rovnako postupujeme aj pri prišívaní trojuholníkov.  
Hviezdu Lone Star máme dokončenú - jej rozmer je 55 x 55 cm (s PNŠ 56,5 x 56,5 cm).
Budeme pokračovať v šití ďalších blokov.

JEDNODUCHÁ HVIEZDA
Táto hviezda sa skladá zo základných PW vzorov, ŠTVOREC a LETIACA HUS.
Najskôr si vyrežeme ŠTVORCE.
Béžový štvorec - 5 x 5 cm (s PNŠ 6,5 x 6,5 cm)
Tmavý hnedý štvorec - 10 x 10 cm (s PNŠ 11,5 x 11,5 cm)
LETIACA HUS
Pri veľkých projektoch uprednostňujem rýchle postupy a Letiaca Hus sa dá tiež veľmi rýchlo ušiť. Ukážeme si postup.
Potrebujeme dve látky, béžovú a ružovú. Vyrežeme si z nich štvorce: 1x  béžový štvorec s rozmerom 14 x 14 cm, 4x rúžový štvorec s rozmerom 8 x 8 cm.
Na veľký béžový štvorec položíme lícom k lícu v protiľahlých rohoch dva malé ružové štvorce, narysujeme si uhlopriečku (viď modrá čiara), od nej si narysujeme šírku pätky (viď prerušovaná čiara) a prešijeme po prerušovanej čiare. Po zošití prerežeme po modrej čiare.
Získame zvláštny tvar, ktorý zažehlíme.
Na tento zažehlený zvláštny tvar opäť priložíme lícom k lícu malý ružový štvorec.
Naznačíme si diagonálu (viď modrá čiara)  a prešijeme na šírku pätky (viď prerušovaná čiara). Prerežeme po modrej čiare, zažehlíme švy. Letiacu hus máme dokončenú a jej rozmer je 10 x 5 cm (11,5 x 6,5 cm s PNŠ).
Takto pokračujeme aj pri ostatných farebných variáciách. 
Pripravené dieliky si poukladáme v správnom poradí a budeme ich prišívať tak, ako máme na obrázku.
Na túto deku potrebujeme 24 Jednoduchých Hviezd. Ich rozmer je 20 x 20 cm (21,5 x 21,5 cm s PNŠ).


Všetky bloky máme pripravené a môžeme ich začať zošívať podľa schémy.
Začíname odstredu, prišijeme pásiky okolo hviezdy Lone Star. Vyrežeme si 3,5 cm pásiky z látok stredne ružovej a tmavej hnedej farby.
Postupujeme v krokoch.
1. krok - najskôr prišijeme 2 protiľahlé pásiky stredne ružovej farby s rozmerom 55 x 2 cm (s PNŠ 56,5 x 3,5 cm) 
2. krok - prišijeme ďalšie 2 protiľahlé stredne ružové pásiky s rozmerom 59 x 2 cm (s PNŠ 60,5 x 3,5 cm)
3. krok - prišijeme 2 protiľahlé pásiky tmavej hnedej farby s rozmerom 59 x 2 cm (s PNŠ 60,5 x 3,5 cm)
4. krok - prišijeme ďalšie 2 protiľahlé tmavé hnedé pásiky s rozmerom 63 x 2 cm (s PNŠ 64,5 x 3,5 cm)
Po pásikoch nasledujú pásy z látok svetlej a stredne hnedej farby. Potrebujeme šírku pásu s rozmerom 22,5 cm a preto si vyrežeme pásy 24 cm s PNŠ.
1. krok - k stredovej hviezde prišijeme jeden svetlo hnedý pás vyrezaný na rozmer 64,5 x 24 cm s PNŠ a z druhej protiľahlej strany stredne hendý pás s rovnakým rozmerom.
2. krok - vyrežeme si 2 pásy svetlo hnedej farby a 2 pásy stredne hnedej farby v rozmere 55,5 x 24 cm. Jeden svetlo hnedý a jeden stredne hnedý pás prišijeme k sebe - viď obrázok. Rovnako prišijeme aj dva ďalšie pásy. 
3. krok - takto zošité pásy prišijeme k stredovému motívu - viď obrázok.

Budeme pokračovať prišívaním Jednoduchých Hviezd.
1. krok - vyrežeme si 2 pásiky tmavej hnedej farby v rozmere s PNŠ 109,5 x 3,5 cm. Budeme ich prišívaťz dvoch protiľahlých strán. Medzi Hviezdy potrebujeme všiť pásiky tej istej farby a vyrežeme si ich na rozmer s PNŠ 21,5 x 3,5 cm. Na celý vzor potrebujeme 20 týchto malých pásikov a prišívame ich medzi hviezdy tak, ako vidno na obrázku č.1. Na jednu stranu potrebujeme prišiť 5 Jednoduchých hviezd predelených pásikmi, rovnaký počet na druhú protiľahlú stranu. 
2. krok - prišijeme úzky dlhý pásik na stredovú časť a pokračujeme prišitím pásu vytvoreného z Jednoduchých Hviezd.
3. krok - vyrežeme si 2 pásiky z tmavej hnedej látky v rozmere 153,5 x 3,5 cm s PNŠ a prišijeme ich - viď obrázok č.3.
4. krok - prišijeme k sebe Hviezdy predelené malými pásikmi tmavej hnedej farby. Na jednu stranu potrebujeme 7 Hviezd. Hviezdne pásy prišijeme k úzkemu pásiku a máme stredový vzor olemovaný Hviezdami.
Pokračujeme prišitím pásikov tmavej hnedej farby. Potrebujeme vyrezať:
2 pásiky s rozmerom 153,5 x 3,5 cm s PNŠ a 2 pásiky s rozmerom 157,5 x 3,5 cm s PNŠ.
Najskôr prišijeme kratšie pásiky na protiľahlé strany a potom dlhšie pásiky. 
Pomaly sa blížime k záveru. Prišijeme pásy z látok svetlej a stredne hnedej farby. 
Potrebujeme vyrezať: 
1 pás svetlej hnedej farby  a 1 pás stredne hnedej farby - 157,5 x 24 cm s PNŠ
2 pásy svetlej hnedej farby a 2 pásy stredne hnedej farby - 102 x 24 cm s PNŠ.
Postupujeme rovnako, ako pri prvom prišívaní pásov týchto farieb k stredovej hviezde. 
Najskôr prišijeme dlhšie pásy k ušitému stredovému vzoru. Potom zošijeme 1 svetlý a 1 stredne hnedý pás k sebe, zopakujeme to ešte raz a tieto dvojfarebné pásy prišijeme k celku. 
Pokračujeme prišitím tenkých pásikov z tmavej hnedej farby. 
Potrebujeme vyrezať:
2 pásiky s rozmerom 202,5 x 3,5 cm s PNŠ, tie prišijeme ako prvé na protiľahlé strany a
2 pásiky s rozmerom 206,5 x 3,5 cm s PNŠ. 

Pokračujeme vyrezávaním štvorcov rôznych farieb s rozmerom 5 x 5 cm (6,5 x 6,5 cm s PNŠ). 

Štvorce budeme k sebe prišívať do pásov - potrebujeme 2 pásy, kde bude prišitých 41 štvorcov a 2 pásy s počtom 43 štvorcov. Najskôr prišijeme pásy s nižším počtom štvorcov a nakoniec tie ostatné.
TOP máme ušitý a dosiahli sme celkový rozmer 215 x 215 cm (216,5 x 216,5 cm s PNŠ)

Pripravíme si sendvič, ktorý sa skladá z 3 vrstiev:
1. vrstva - TOP
2. vrstva - vatelín - ja som použila Termolín N 80
3. vrstva - spodná látka
Sendvič skladáme vždy tak, že 1. vrstva je najmenšia, vatelín trošku vytŕča a spodnú látku vidno zhora tiež - na obrázku vidno, že spodná látka je prilepená papierovou lepiacou páskou k podhlade, aby bola napnutá a neriasila sa pri ručnom prešívaní.
Pred quiltovaním je dobre si tieto vrstvy spojiť. Sú rôzne možnosti - dočasným lepidlom, zatváracími špendlíkmi alebo ručne poprešívať. Mne najviac vyhovuje posledná možnosť, je časovo náročnejšia, ale pri quiltovaní to človek ocení.
Prešívam celý quilt na šírku dlane.
Po tomto zdĺhavom procese pokračujeme v quiltovaní. Deku sa snažíme mať neustále na stole, nemala by prevísať dolu ... quiltovací vzor si vyberieme podľa vlastného vkusu.
Pri quiltovaní používam:
- rukavice - nešmýka sa látka pod rukami
- quiltovaciu podložku - sendvič po nej krásne kĺže 
- quiltovacie cievkové púzdro - pre lepšie viazanie vrchnej a spodnej nite
- nite Amann Isacord 40 - tie používam ako hornú aj spodnú niť - vždy rovnakej hrúbky. Pri tomto prehoze som použila nite rovnakej farby zhora aj zdola a prehoz vyzerá zaujímavo aj z druhej strany.

Po prequiltovaní celej plochy orežeme okraje.
Prehoz na manželskú posteľ ukončíme klasickým lemom. 

Je dôležité si vopred uvedomiť, že quiltovaním sa celý rozmer prehozu stiahne.
Ako som uviedla vyššie, TOP mal čistý rozmer 215 x 215 cm bez PNŠ, po hustom prequiltovaní má rozmer 206,5 x 206,5 cm aj s prišitým lemom (lem má šírku 2 cm).
Tu nájdete rôzne farebné kombinácie aj s priamym linkom k daným produktom na našej stránke www.gitart-hm.com 
Látky z nášho e-shopu sa Vám zobrazia v novom okne kliknutím na názov.
Látky DOVOZ - žlto-sivá kombinácia:
1. žltá - DQS-YELLOW - 203,
2. svetlá oranžová - DQS-ORANGE - 206,
3. oranžová - DQS-ORANGE - 207,
4. biela - DQS-WHITE - 100,
5. svetlá sivá - DQS-GRAY - 907,
6. stredná sivá - DQS-GRAY - 901,
7. tmavá sivá - DQS-GRAY - 906.

Látky Northcott Toscana - tyrkysovo-sivá kombinácia:
1. svetlá tyrkysová - SURF´S UP,
2. stredná tyrkysová - BERMUDA BREEZE,
3. tmavá tyrkysová - PRUSSIAN,
4. biela - WHITE PICKET FENCE,
5. svetlá sivá - GOING GREY,
6. tmavá sivá - EVENING SHADOW,
7. čierna - BLACK EBONY

Látky DOVOZ - bielo-červeno-čierna kombinácia:
1. červená 1 - DQBP-RED - 404,
2. červená 2 - DQBP-RED - 405,
3. červená 3 - DQBP-RED - 406,
4. biela 1- DQBP-WHITE - 100,
5. biela 2- DQBP-WHITE - 103,
6. čierna 1- DQBP-BLACK - 905,
7. čierna 2- DQBP-BLACK - 913.
 
Látky DOVOZ - žlto-modrá kombinácia 1:
1. žltá - DQS-YELLOW - 203,
2. svetlá oranžová - DQS-ORANGE - 206,
3. oranžová - DQS-ORANGE - 207,
4. biela - DQS-WHITE - 100,
5. svetlá modrá - DQS-BLUE - 601,
6. stredná modrá - DQS-BLUE - 602,
7. tmavá modrá - DQS-BLUE - 603.
Látky DOVOZ - žlto-modrá kombinácia 2:
1. žltá - DQS-YELLOW - 203,
2. svetlá oranžová - DQS-ORANGE - 206,
3. oranžová - DQS-ORANGE - 207,
4. biela - DQS-WHITE - 100,
5. svetlá modrá - DQS-BLUE - 601,
6. stredná modrá - DQS-BLUE - 603,
7. tmavá modrá - DQS-BLUE - 604.
Látky DOVOZ - strieborno-zlatá kombinácia:
1. strieborná 1 - DMM-SILVER - 108,
2. strieborná 2 - DMM-SILVER - 118,
3. strieborná 3 - DMM-SH-SILVER - 012,
4. čierna - DG-BLACK - 014,
5. zlatá 1 - DMM-GOLD - 210,
6. zlatá 2 - DMM-GOLD - 206,
7. zlatá 3 - DMM-SH-GOLD - 011.


 

Komentáre